«Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ-ն ներդրումային և բրոքերային ընկերություն է։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2017 թվականին, լիցենզավորված է և վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից, լիցենզիա թիվ 13։
2022 թվականին «Կուբ Ինվեսթ»-ը դարձել է Հայկական արժեթղթերի բորսայի (AMX) անդամ՝ Վարշավայի ֆոնդային բորսայի խմբի անդամ։ Ընկերությունը տեղական պարտքի շուկայի ակտիվ մասնակից է ինչպես էլեկտրոնային առևտրի վայրերի, այնպես էլ արտաբորսայական առևտրի (OTC) միջոցով:
Ընկերությունը հանդիսանում է «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի» արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ, հաշվի օպերատոր և հաշվարկային համակարգի անդամ։
Ընկերությունն իր հաճախորդներին տրամադրում է արտարժույթի լավագույն ծառայությունները, հատուկ ուշադրություն է դարձնում պարտքի զարգացող շուկաներին:
Մենք ակտիվորեն մասնակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի կայացմանն ու զարգացմանը։